Privát u AničkyVodárenská 2024/10
058 01 Poprad
Slovenská Republika


Lukáčová Mária       Lukáč Bohuslav
0908 478 998          0917 431 624

Maria.Lukacova@seznam.cz
privatuanicky@privatuanicky.sk